ผอ. กลุ่มงานทุกกลุ่มงานฯ หัวหน้าฝ่ายร่วมประชุมหารือข้อราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผ่านระบบ web Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์

ผอ. กลุ่มงานทุกกลุ่มงานฯ หัวหน้าฝ่ายร่วมประชุมหารือข้อราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผ่านระบบ web Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น. ผอ. กลุ่มงานทุกกลุ่มงานฯ หัวหน้าฝ่ายร่วมประชุมหารือข้อราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผ่านระบบ web Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์

Share on Line
Share on Pinterest