นายสุรพล เพ็งพันธ์ ผอ.กลุ่มงานกฏหมายพร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๒

นายสุรพล เพ็งพันธ์ ผอ.กลุ่มงานกฏหมายพร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดี ที่ 14 พ.ย. 2562 เวลา 7.00 น.นายสุรพล เพ็งพันธ์ ผอ.กลุ่มงานกฏหมายพร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ให้ประชาชนและอนุชนรุ่นหลังได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 2 อาคารอทิตยาทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

Share on Line
Share on Pinterest