นายปัญญา ปานแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น และข้าราชการสังกัด สถจ.สร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสถานที่จัดงาน มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ประจำปี 2562 ฯ

นายปัญญา ปานแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น และข้าราชการสังกัด สถจ.สร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสถานที่จัดงาน มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ประจำปี 2562 ฯ

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. นายปัญญา ปานแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น และข้าราชการสังกัด สถจ.สร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสถานที่จัดงาน "มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ประจำปี 2562" เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว ณ สนามศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

Share on Line
Share on Pinterest