นายปัญญา ปานแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ข้าราชการสังกัด สถจ.สร. ร่วมกิจกรรม หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต ทุกวันศุกร์ กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมศรีรรงค์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

นายปัญญา ปานแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ข้าราชการสังกัด สถจ.สร. ร่วมกิจกรรม หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต ทุกวันศุกร์ กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมศรีรรงค์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

วันที่ 1 พ.ย. 2562 เวลา 12.00 น. นายปัญญา ปานแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ข้าราชการสังกัด สถจ.สร. ร่วมกิจกรรม "หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต" ทุกวันศุกร์ กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมศรีรรงค์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

Share on Line
Share on Pinterest