นายปัญญา ปานแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ และข้าราชการสังกัด สถจ.สร ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ณ วัดกลาง จังหวัดบุรีรัมย์

นายปัญญา ปานแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ และข้าราชการสังกัด สถจ.สร ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ณ วัดกลาง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายปัญญา ปานแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ และข้าราชการสังกัด สถจ.สร ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ณ วัดกลาง จังหวัดบุรีรัมย์

Share on Line
Share on Pinterest