นายปัญญา ปานแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ และข้าราชการสังกัด สถจ.สร ร่วมงาน วันรวมน้ำใจ หลั่งไหลสู่กาชาด ปี พ.ศ.2562 สนับสนุนเงินจำนวน 20,000 บาท ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

นายปัญญา ปานแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ และข้าราชการสังกัด สถจ.สร ร่วมงาน วันรวมน้ำใจ หลั่งไหลสู่กาชาด ปี พ.ศ.2562 สนับสนุนเงินจำนวน 20,000 บาท ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

วันนที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 14.30 น. นายปัญญา ปานแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ และข้าราชการสังกัด สถจ.สร ร่วมงาน "วันรวมน้ำใจ หลั่งไหลสู่กาชาด ปี พ.ศ.2562" สนับสนุนเงินจำนวน 20,000 บาท ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

Share on Line
Share on Pinterest