วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 10:00 น. นางยุพวรรณ พรอมตตระกูล ผู้อวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ ได้รับมอบหมายจากท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมโครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา จิตอาสาพัฒนาป

วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 10:00 น. นางยุพวรรณ พรอมตตระกูล ผู้อวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ ได้รับมอบหมายจากท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมโครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา จิตอาสาพัฒนาป

วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 10:00 น. นางยุพวรรณ พรอมตตระกูล ผู้อวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ ได้รับมอบหมายจากท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมโครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ณ บริเวณเส้นทางรถไฟ สถานีรถไฟจังหวัดสุรินทร์

Share on Line
Share on Pinterest