นายปัญญา ปานแก้ว ทถจ.สร.กรรมการ ก.อบต.จ.สร., นายธัชชัย สุขหุ้ม ผอ.กง.มาตรฐานฯ และข้าราชการ สถจ.สร. ร่วมประชุม ก.อบต.จ.สร. ครั้งที่ 10/62 โดยมีนายกฤษฎา แก้วสองเมือง รอง ผวจ.สร. เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม สถจ.สร.

นายปัญญา ปานแก้ว ทถจ.สร.กรรมการ ก.อบต.จ.สร., นายธัชชัย สุขหุ้ม ผอ.กง.มาตรฐานฯ และข้าราชการ สถจ.สร. ร่วมประชุม ก.อบต.จ.สร. ครั้งที่ 10/62 โดยมีนายกฤษฎา แก้วสองเมือง รอง ผวจ.สร. เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม สถจ.สร.

วันนี้ (อังคารที่ 29 ต.ค. 62) เวลา 13.35 น. นายปัญญา ปานแก้ว ทถจ.สร.กรรมการ ก.อบต.จ.สร., นายธัชชัย สุขหุ้ม ผอ.กง.มาตรฐานฯ และข้าราชการ สถจ.สร. ร่วมประชุม ก.อบต.จ.สร. ครั้งที่ 10/62 โดยมีนายกฤษฎา แก้วสองเมือง รอง ผวจ.สร. เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม สถจ.สร.

Share on Line
Share on Pinterest