นายปัญญา ปานแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ผู้อวยการกลุ่มงาน ข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

นายปัญญา ปานแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ผู้อวยการกลุ่มงาน ข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 06.30 น. นายปัญญา ปานแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ผู้อวยการกลุ่มงาน ข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

Share on Line
Share on Pinterest