วันที่ 18 ต.ค. 2562 เวลา 09.09 น. นายปัญญา ปานแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาตำบลตั้งใจต้านยาเสพติด “ตั้งใจเกมส์ ครั้งที่ 21” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตั้งใจ

วันที่ 18 ต.ค. 2562 เวลา 09.09 น. นายปัญญา ปานแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาตำบลตั้งใจต้านยาเสพติด “ตั้งใจเกมส์ ครั้งที่ 21” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตั้งใจ

วันที่ 18 ต.ค. 2562 เวลา 09.09 น. นายปัญญา ปานแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาตำบลตั้งใจต้านยาเสพติด “ตั้งใจเกมส์ ครั้งที่ 21” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตั้งใจ

Share on Line
Share on Pinterest