นายปัญญา ปานแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมประชุมดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการสานพลังท้องถิ่นถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาร์ฟ มาราธอนเฉลิมพระเกียรติ ฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์

นายปัญญา ปานแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมประชุมดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการสานพลังท้องถิ่นถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาร์ฟ มาราธอนเฉลิมพระเกียรติ ฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์

วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายปัญญา ปานแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมประชุมดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการสานพลังท้องถิ่นถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาร์ฟ มาราธอนเฉลิมพระเกียรติ ฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์

Share on Line
Share on Pinterest