นายปัญญา ปานแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ร่วมโครงการ พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง ณ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

นายปัญญา ปานแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ร่วมโครงการ พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง ณ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น. นายปัญญา ปานแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ร่วมโครงการ "พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง" ณ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

Share on Line
Share on Pinterest