นายปัญญา ปานแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ นายพลวัฒน์ การุญภาสกร ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ส่วนราชการ ท้องถิ่นอำเภอเมืองสุรินทร์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล

นายปัญญา ปานแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ นายพลวัฒน์ การุญภาสกร ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ส่วนราชการ ท้องถิ่นอำเภอเมืองสุรินทร์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายปัญญา ปานแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ นายพลวัฒน์ การุญภาสกร ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ส่วนราชการ ท้องถิ่นอำเภอเมืองสุรินทร์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระดับจังหวัด โดยมี นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์

Share on Line
Share on Pinterest