สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับจังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังเฉลิมพระเกียรติ ฯ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับจังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังเฉลิมพระเกียรติ ฯ

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับจังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ เรือนจำกลางสุรินทร์ โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการ และร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และจิตอาสาทั่วไป ร่วมตักอาหารและมอบสิ่งของเครื่องใช้ในการดำรงชีพให้แก่ผู้ต้องขัง จำนวน 600 คน

Share on Line
Share on Pinterest