นายปัญญา ปานแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ท้องถิ่นอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมาหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์

นายปัญญา ปานแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ท้องถิ่นอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมาหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายปัญญา ปานแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ท้องถิ่นอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมาหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์

Share on Line
Share on Pinterest