นายปัญญา ปานแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ น.ส.อัญชลี บรรจุสุข นายธวัชชัย โนนวงศ์ และผู้แทนสำนักงานจังหวัดสุรินทร์ เข้าดูสถานที่เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังเฉลิมพระเกียรติ ฯ ณ เรือนจำกลางสุรินทร์

นายปัญญา ปานแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ น.ส.อัญชลี บรรจุสุข นายธวัชชัย โนนวงศ์ และผู้แทนสำนักงานจังหวัดสุรินทร์ เข้าดูสถานที่เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังเฉลิมพระเกียรติ ฯ ณ เรือนจำกลางสุรินทร์

วันที่ 22 ก.ค. 2562 เวลา 09.00 น. นายปัญญา ปานแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ น.ส.อัญชลี บรรจุสุข นายธวัชชัย โนนวงศ์ และผู้แทนสำนักงานจังหวัดสุรินทร์ เข้าดูสถานที่เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังเฉลิมพระเกียรติ ฯ ณ เรือนจำกลางสุรินทร์

Share on Line
Share on Pinterest