นายพลวัฒน์ การุญภาสกร ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินการตามโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดสุรินทร

นายพลวัฒน์ การุญภาสกร ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินการตามโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดสุรินทร

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายพลวัฒน์ การุญภาสกร ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินการตามโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์

Share on Line
Share on Pinterest