นายปัญญา ปานแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ และตรวจเยี่ยมพื้นที่ตรวจติดตามนโยบายเน้นหนัก สถ. ด้านการบริหารจัดการขยะเปียก ในพื้นที่ ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดุสรินทร์

นายปัญญา ปานแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ และตรวจเยี่ยมพื้นที่ตรวจติดตามนโยบายเน้นหนัก สถ. ด้านการบริหารจัดการขยะเปียก ในพื้นที่ ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดุสรินทร์

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นายปัญญา  ปานแก้ว  ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ และตรวจเยี่ยมพื้นที่ตรวจติดตามนโยบายเน้นหนัก สถ. ด้านการบริหารจัดการขยะเปียก ในพื้นที่ ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดุสรินทร์ และการจัดการเรียนการสอนและสนามเด็กเล็กสร้างปัญญาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกรุดหนองซำ อบต.เมืองลีง อำเภอจอมพระ  จังหวัดสุรินทร์

Share on Line
Share on Pinterest