นายปัญญา ปานแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่สังกัด สถจ.สร ร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ณ โรงเรียนบ้านภูดิน ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นป

นายปัญญา ปานแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่สังกัด สถจ.สร ร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ณ โรงเรียนบ้านภูดิน ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นป

วันที่ 9 กรกฎาคม เวลา 09.00 น. นายปัญญา ปานแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดสุรินทร์ ร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ณ โรงเรียนบ้านภูดิน ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธาน

Share on Line
Share on Pinterest