วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา13.30 น. นายปัญญา ปานแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงาน มหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2562

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา13.30 น. นายปัญญา ปานแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงาน มหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2562

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา13.30 น. นายปัญญา ปานแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงาน "มหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง จังหวัดสุรินทร์ " ประจำปี 2562

Share on Line
Share on Pinterest