สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการสอบแข่งขัน คนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2562

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการสอบแข่งขัน คนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2562

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการสอบแข่งขัน คนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ และห้องจอมสุรินทร์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายปัญญา ปานแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการสอบแข่งขัน พร้อมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

Share on Line
Share on Pinterest