นายพลวัฒน์ การุญภาสกร ผอ.กง.สส. นางยุพวรรณ พรอมตตระกูล ผอ.กง.กง. และ ขรก ในสังกัด สถจ.สร. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2562

นายพลวัฒน์ การุญภาสกร ผอ.กง.สส. นางยุพวรรณ พรอมตตระกูล ผอ.กง.กง. และ ขรก ในสังกัด สถจ.สร. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 นายพลวัฒน์ การุญภาสกร ผอ.กง.สส. นางยุพวรรณ พรอมตตระกูล ผอ.กง.กง. และ ขรก ในสังกัด สถจ.สร. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์

Share on Line
Share on Pinterest