สถจ.สุรินทร์ รับรายงานตัวพนักงานส่วนตำบลซึ่งได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ ในพื้นที่ จ.สุรินทร์ (ครั้งที่ 11)

สถจ.สุรินทร์ รับรายงานตัวพนักงานส่วนตำบลซึ่งได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ ในพื้นที่ จ.สุรินทร์ (ครั้งที่ 11)

วันนี้ (จันทร์ที่ 1 ก.ค. 2562) เวลา 09.00 น. สถจ.สุรินทร์ รับรายงานตัวพนักงานส่วนตำบลซึ่งได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ ในพื้นที่ จ.สุรินทร์ (ครั้งที่ 11) จำนวน 3 ราย โดยมีนายปัญญา ปานแก้ว ทถจ.สุรินทร์ ชี้แจงการบรรจุแต่งตั้ง และให้แนวทางการปฏิบัติงานแก่ผู้ได้รับการบรรจุแต่งใหม่ ณ ห้องประชุม สถจ.สุรินทร์ (ชั้น 2)

Share on Line
Share on Pinterest