นายปัญญา ปานแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

นายปัญญา ปานแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายปัญญา ปานแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

Share on Line
Share on Pinterest