นายจักราชัย นามงาม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ได้รับมอบหมายร่วมเป็นเกียรติในการเปิดการอบรม ฯ

นายจักราชัย นามงาม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ได้รับมอบหมายร่วมเป็นเกียรติในการเปิดการอบรม ฯ

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายจักราชัย นามงาม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ได้รับมอบหมายร่วมเป็นเกียรติในการเปิดการอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจิตอาสา 904 "หลักสูตรประจำ" รุ่นที่ 3/62 "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์" ณ หอประชุมอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

Share on Line
Share on Pinterest