นายปัญญา ปานแก้ว รกท.ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์และคณะข้าราชการสังกัด สถจ.สร. ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาคู คลอง” และกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

นายปัญญา ปานแก้ว รกท.ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์และคณะข้าราชการสังกัด สถจ.สร. ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาคู คลอง” และกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

วันจันทร์ที่ 3 มิ.ย. 2562 เวลา 10.00 น. นายปัญญา ปานแก้ว รกท.ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์และคณะข้าราชการสังกัด สถจ.สร. ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาคู คลอง” และกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ณ ณ บริเวณห้วยทับพล บริเวณคลองส่งน้ำบ้านจะแกโกน หมู่ที่ 5 ต.ท่าส่วาง อ.เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ โดยมี นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธี

Share on Line
Share on Pinterest