นายปัญญา ปานแก้ว รกท.ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์และคณะข้าราชการสังกัด สถจ.สร. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในพิธีวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีและลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

นายปัญญา ปานแก้ว รกท.ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์และคณะข้าราชการสังกัด สถจ.สร. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในพิธีวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีและลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

วันจันทร์ที่ 3 มิ.ย. 2562 เวลา06.30 น. นายปัญญา ปานแก้ว รกท.ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์และคณะข้าราชการสังกัด สถจ.สร. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในพิธีวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีและลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลาง จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธี

Share on Line
Share on Pinterest