นายปัญญา ปานแก้ว รักษาการท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์และข้าราชการ ได้ร่วมโครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ณ เทศบาลตำบลผักไหม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

นายปัญญา ปานแก้ว รักษาการท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์และข้าราชการ ได้ร่วมโครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ณ เทศบาลตำบลผักไหม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายปัญญา ปานแก้ว รักษาการท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์และข้าราชการ ได้ร่วมโครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ณ เทศบาลตำบลผักไหม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

Share on Line
Share on Pinterest