นายพลวัฒน์ การุญภาสกร ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมายฯ ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562

นายพลวัฒน์ การุญภาสกร ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมายฯ ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายพลวัฒน์ การุญภาสกร ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมายฯ ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องจังหวัดสุรินทร์

Share on Line
Share on Pinterest