นายปัญญา ปานแก้ว รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ พร้อมคณะ ร่วมพิธีถอนศาลพระภูมิเก่าและตั้งศาลพระภูมิใหม่ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

นายปัญญา ปานแก้ว รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ พร้อมคณะ ร่วมพิธีถอนศาลพระภูมิเก่าและตั้งศาลพระภูมิใหม่ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 07.00 น. นายปัญญา ปานแก้ว นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ พร้อมคณะ ร่วมพิธีถอนศาลพระภูมิเก่าและตั้งศาลพระภูมิใหม่ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

Share on Line
Share on Pinterest