นายปัญญา ปานแก้ว รกท.ทถจ.สร. ร่วมประชุม ก.ท.จ.สุรินทร์ ครั้งที่ 4/62 ณ ห้องประชุม สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุม

นายปัญญา ปานแก้ว รกท.ทถจ.สร. ร่วมประชุม ก.ท.จ.สุรินทร์ ครั้งที่ 4/62 ณ ห้องประชุม สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุม

วันนี้ 30 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น.นายปัญญา ปานแก้ว รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ร่วมประชุม ก.ท.จ.สุรินทร์ ครั้งที่ 4/62 ณ ห้องประชุม สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุม

Share on Line
Share on Pinterest