นายปัญญา ปานแก้ว รกท.ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานประชุมประจำเดือนข้าราชการ พนักงาน สถจ.สร. ประจำเดือนเม.ย. 2562

นายปัญญา ปานแก้ว รกท.ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานประชุมประจำเดือนข้าราชการ พนักงาน สถจ.สร. ประจำเดือนเม.ย. 2562

วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. นายปัญญา ปานแก้ว รกท.ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานประชุมประจำเดือนข้าราชการ พนักงาน สถจ.สร. ประจำเดือนเม.ย. 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์

Share on Line
Share on Pinterest