นายนิวัติ น้อยผาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่อปท.ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายปัญญา ปานแก้ว รักษาราชการท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ฯ ในครั้งนี

นายนิวัติ น้อยผาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่อปท.ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายปัญญา ปานแก้ว รักษาราชการท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ฯ ในครั้งนี

วันที่ 27เม.ย.2562 เวลา 11.00 น. นายนิวัติ น้อยผาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่อปท.ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายปัญญา ปานแก้ว รักษาราชการท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ฯ ในครั้งนี้ได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นายดิสสกร กุนธร ประธานมูลนิธิสนามเด็กเล็กสร้างปัญญา และคณะ ให้ความรู้การออกแบบสนามเด็กเล็กสร้างปัญญา และเชิญ อบต.ต้นแบบในการสร้างและประสบความสำเร็จมานำเสนอผลงาน

Share on Line
Share on Pinterest