นายปัญญา ปานแก้ว รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย ขรก. พนักงาน ในสังกัด สถจ.สร. ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมจังหวัดสุรินทร์

นายปัญญา ปานแก้ว รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย ขรก. พนักงาน ในสังกัด สถจ.สร. ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมจังหวัดสุรินทร์

วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายปัญญา ปานแก้ว รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมจังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธาน

Share on Line
Share on Pinterest