นายปัญญา ปานแก้ว รก.ทถจ.สร. ทถอ.อ. และขรก.ในสังกัด สถจ.สร ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ วัดบูรพารามพระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองสุรินทร์

นายปัญญา ปานแก้ว รก.ทถจ.สร. ทถอ.อ. และขรก.ในสังกัด สถจ.สร ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ วัดบูรพารามพระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองสุรินทร์

วันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายปัญญา ปานแก้ว รก.ทถจ.สร. ทถอ.อ. และขรก.ในสังกัด สถจ.สร ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ วัดบูรพารามพระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองสุรินทร์

Share on Line
Share on Pinterest