นายปัญญา ปานแก้ว รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ และข้าราชการ พนักงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก

นายปัญญา ปานแก้ว รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ และข้าราชการ พนักงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก

วันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 15.30 น. นายปัญญา ปานแก้ว รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ และข้าราชการ พนักงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถวัดบูรพาราม พระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

Share on Line
Share on Pinterest