วันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. นายปัญญา ปานแก้ว รก.ทถจ.สร. ผอ.กง.กง และขรก.ในสังกัด สถจ.สร ร่วมพิธี วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุมจังหวัดสุรินทร์

วันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. นายปัญญา ปานแก้ว รก.ทถจ.สร. ผอ.กง.กง และขรก.ในสังกัด สถจ.สร ร่วมพิธี วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุมจังหวัดสุรินทร์

วันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. นายปัญญา ปานแก้ว รก.ทถจ.สร. ผอ.กง.กง และขรก.ในสังกัด สถจ.สร ร่วมพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ณ หอประชุมจังหวัดสุรินทร์

Share on Line
Share on Pinterest