นายพลวัฒน์ การุญภาสกร ผอ.กลุ่มงานกฏหมาย ฯ ร่วมโครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ณ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

นายพลวัฒน์ การุญภาสกร ผอ.กลุ่มงานกฏหมาย ฯ ร่วมโครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ณ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 26 มี.ค.2562 เวลา 08.00 น. นายพลวัฒน์ การุญภาสกร ผอ.กลุ่มงานกฏหมาย ฯ ร่วมโครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ณ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

Share on Line
Share on Pinterest