นายพลวัฒน์ การุญภาสกร ผอ.กง.กฎหมายฯ นางยุพวรรณ พรอมตตระกูล ผอ.กง.การเงินบัญชีและการตรวจสอบ และข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงมาตรการลด คัดแยกขยะในหน่วยงานภาครัฐ ณ ห้องประชุมศรีณรงค์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

นายพลวัฒน์ การุญภาสกร ผอ.กง.กฎหมายฯ นางยุพวรรณ พรอมตตระกูล ผอ.กง.การเงินบัญชีและการตรวจสอบ และข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงมาตรการลด คัดแยกขยะในหน่วยงานภาครัฐ ณ ห้องประชุมศรีณรงค์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

วันที่ 21 มี.ค.2562 เวลา 09.00 น. นายพลวัฒน์ การุญภาสกร ผอ.กง.กฎหมายฯ นางยุพวรรณ พรอมตตระกูล ผอ.กง.การเงินบัญชีและการตรวจสอบ และข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงมาตรการลด คัดแยกขยะในหน่วยงานภาครัฐ ณ ห้องประชุมศรีณรงค์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

Share on Line
Share on Pinterest