พิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องโอกาสวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562

พิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องโอกาสวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562

วันที่ 18 มีนาคม 2562 นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องโอกาสวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 นายปัญญา ปานแก้ว รักษาการท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ นำคณะผู้บริหารและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

Share on Line
Share on Pinterest