กิจกรรม เมืองสุรินทร์ ร่วมใจทำความสะอาดครั้งใหญ่ Big Cleaning Day

กิจกรรม เมืองสุรินทร์ ร่วมใจทำความสะอาดครั้งใหญ่ Big Cleaning Day

วันนี้ (28 ก.พ.62) เวลา 13.00 น. จังหวัดสุรินทร์ โดยสนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมการทำความสะอาด ครั้งใหญ่ Big Cleaning Day บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนจิตอาสา ฯ ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดหญ้า ปรับหน้าดิน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ให้มีความเป็นระเบียบสะอาดเรียบร้อยสวยงาม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,000 คน ซึ่งได้กำหนดจุดทำความสะอาด ออกเป็น 7 จุด
จุดที่ 1 บริเวณถนนด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
จุดที่ 2 บริเวณอาคารศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 และชั้น 2
จุดที่ 3 บริเวณด้านหน้าข้างทิศตะวันออกตลอดห้องน้ำบริการประชาชน
จุดที่ 4 บริเวณประตูทางเข้าทิศตะวันตก
จุดที่ 5 บริเวณด้านหลังอาคารศาลากลางจังหวัด
จุดที่ 6 บริเวณศาลแขวงและบ้านพักปลัดจังหวัด
จุดที่ 7 บริเวณอบจ.สร.และที่ว่าการอ.เมืองสุรินทร์

Share on Line
Share on Pinterest