นายปัญญา ปานแก้ว รก.ทถจ.สร. ออกพื้นที่โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ณ โรงเรียนบ้านตลุงโนนกอก ตำบลหนองเรือ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธาน

นายปัญญา ปานแก้ว รก.ทถจ.สร. ออกพื้นที่โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ณ โรงเรียนบ้านตลุงโนนกอก ตำบลหนองเรือ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธาน

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายปัญญา ปานแก้ว รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ออกพื้นที่โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ณ โรงเรียนบ้านตลุงโนนกอก ตำบลหนองเรือ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธาน

Share on Line
Share on Pinterest