นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธานการประชุมคณะกรรมการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด ครั้งที่ 1 ทบทวนและยืนยันการดำเนินการรวมกลุ่มพื้นที่ Cluster ภายในจังหวัดสุรินทร์ ตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง”

นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธานการประชุมคณะกรรมการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด ครั้งที่ 1 ทบทวนและยืนยันการดำเนินการรวมกลุ่มพื้นที่ Cluster ภายในจังหวัดสุรินทร์ ตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง”

วันนี้ 7 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธานการประชุมคณะกรรมการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด ครั้งที่ 1 ทบทวนและยืนยันการดำเนินการรวมกลุ่มพื้นที่ Cluster ภายในจังหวัดสุรินทร์ ตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” ภายในวันที่ 7 มกราคม 2562

Share on Line
Share on Pinterest