นายปัญญา ปานแก้ว รก.ทถจ.สร. นายพลวัฒน์ การุญภาสกร ผอ.กลุ่มงานกฎหมาย ฯ หัวหน้าส่วนราชการ ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น เข้าประชุม Video Conference ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน ฯ

นายปัญญา ปานแก้ว รก.ทถจ.สร. นายพลวัฒน์ การุญภาสกร ผอ.กลุ่มงานกฎหมาย ฯ หัวหน้าส่วนราชการ ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น เข้าประชุม Video Conference ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน ฯ

วันที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. นายปัญญา ปานแก้ว รก.ทถจ.สร. นายพลวัฒน์ การุญภาสกร ผอ.กลุ่มงานกฎหมาย ฯ หัวหน้าส่วนราชการ ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น เข้าประชุม Video Conference ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง" เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ปี 2562 โดยมี นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน 

Share on Line
Share on Pinterest