นายปัญญา ปานแก้ว รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย และข้าราชการ พนักงาน สังกัด สถจ.สร. ร่วมประชุมประจำเดือน ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์

นายปัญญา ปานแก้ว รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย และข้าราชการ พนักงาน สังกัด สถจ.สร. ร่วมประชุมประจำเดือน ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์

วันศุกร์ที่ 28 ธ.ค. 2561 เวลา 10.00 น. นายปัญญา ปานแก้ว รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย และข้าราชการ พนักงาน สังกัด สถจ.สร. ร่วมประชุมประจำเดือน ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์

Share on Line
Share on Pinterest