นายปัญญา ปานแก้ว รักษาราชการท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีเปิดเทศกาลประจำปีของดีจังหวัดสุรินทร์ ณ สนามแสดงช้าง จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน

นายปัญญา ปานแก้ว รักษาราชการท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีเปิดเทศกาลประจำปีของดีจังหวัดสุรินทร์ ณ สนามแสดงช้าง จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 18.00 น. นายปัญญา ปานแก้ว รักษาราชการท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีเปิดเทศกาลประจำปีของดีจังหวัดสุรินทร์ ณ สนามแสดงช้าง จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน

Share on Line
Share on Pinterest