นายปัญญา ปานแก้ว รักษาราชการท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 12/2561 ณ รร.ทองธารินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร

นายปัญญา ปานแก้ว รักษาราชการท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 12/2561 ณ รร.ทองธารินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร

วันนี้ 27 ธันวาคม 2561 นายปัญญา ปานแก้ว รักษาราชการท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 12/2561 ณ รร.ทองธารินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร

Share on Line
Share on Pinterest