นายปัญญา ปานแก้ว รก.ทถจ.สร. พร้อมด้วยข้าราชการ สนง.สถจ.สร ออกพื้นที่โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ณ โรงเรียนอัมรินทราวารี ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

นายปัญญา ปานแก้ว รก.ทถจ.สร. พร้อมด้วยข้าราชการ สนง.สถจ.สร ออกพื้นที่โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ณ โรงเรียนอัมรินทราวารี ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายปัญญา ปานแก้ว รักษาราชการท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ออกพื้นที่โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ณ โรงเรียนอัมรินทราวารี ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธาน

Share on Line
Share on Pinterest