นายปัญญา ปานแก้ว รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีเปิดและรับฟังการสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญปี 2560 เพื่อเตรียมการเลือกตั้งในปี 2562

นายปัญญา ปานแก้ว รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีเปิดและรับฟังการสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญปี 2560 เพื่อเตรียมการเลือกตั้งในปี 2562

วันที่ 25 ธ.ค. 2561 เวลา 13.30 น. นายปัญญา ปานแก้ว รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีเปิดและรับฟังการสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญปี 2560 เพื่อเตรียมการเลือกตั้งในปี 2562 โดยพลโท ณัฐชนก ศิริทีปตานนท์ ณ หอประชุมครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

Share on Line
Share on Pinterest