นายพลวัฒน์ การุญภาสกร ผอ.กลุ่มงานกฎหมายฯ เป็นประธานประชุมการแก้ไขปัญหาพื้นที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชนของหมู่บ้านที่ไม่มีประปา จำนวน 41 หมู่บ้าน จังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุม สถ.จ.สุรินทร์

นายพลวัฒน์ การุญภาสกร ผอ.กลุ่มงานกฎหมายฯ เป็นประธานประชุมการแก้ไขปัญหาพื้นที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชนของหมู่บ้านที่ไม่มีประปา จำนวน 41 หมู่บ้าน จังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุม สถ.จ.สุรินทร์

วันนี้เวลา 13.30 น. นายพลวัฒน์ การุญภาสกร ผอ.กลุ่มงานกฎหมายฯ เป็นประธานประชุมการแก้ไขปัญหาพื้นที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชนของหมู่บ้านที่ไม่มีประปา จำนวน 41 หมู่บ้าน จังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุม สถ.จ.สุรินทร์

Share on Line
Share on Pinterest